Kursy językowe

Oferujemy kursy stacjonarne jak i on-line dla dzieci (7-14), młodzieży (15-19) i dorosłych na wszystkich poziomach zaawansowania, w tym przygotowujące do egzaminu ośmioklasisty oraz matury podstawowej i rozszerzonej jak i egzaminów FCE, CAE, CPE.

W ramach kursu zapewniamy:

 • nauczanie kładące nacisk na komunikację
 • skuteczne techniki dydaktyczne
 • fachowy dobór podręczników
 • zajęcia indywidualne lub w grupach max. 3-osobowych, dzięki czemu lektor poświęca każdemu słuchaczowi o wiele więcej uwagi i nauka jest efektywniejsza
 • doświadczonych lektorów o wysokich kwalifikacjach, lubiących swoją pracę i mających dobry kontakt ze studentami
 • przyjazną atmosferę.

 

Standardowo jedna lekcja trwa 60 minut i odbywa się raz w tygodniu w godzinach przed i popołudniowych od poniedziałku do piątku. Można oczywiście ustalić inną długość lekcji i ich częstotliwość.

Rok szkolny trwa od 1 września do końca czerwca, ale praktycznie zapisy na kursy prowadzone są przez cały rok. Można rozpocząć zajęcia indywidualne lub dołączyć do grup już istniejących.

 

Na naukę języków nigdy nie jest za późno!

Kurs prowadzony jest w oparciu o praktyczną metodę komunikacyjną, która polega na ćwiczeniu umiejętności swobodnego i poprawnego porozumiewania się. Jednocześnie  rozwijana jest umiejętność pisania i rozumienia tekstu, a także praktycznego stosowania zasad gramatycznych.

Nasi lektorzy dokładają wszelkich starań, aby zajęcia były ciekawe i skuteczne.

Tematyka zajęć i materiały dobierane są tak, aby nauczyć języka, jak i poszerzyć horyzonty na tematy ogólne oraz o krajach anglojęzycznych.

W naszej szkole zadajemy dużo pracy domowej i zachęcamy do regularnego powtarzania materiału z lekcji w domu.

Wierzymy, że w uczeniu się języka obcego bardzo ważna jest systematyczność i praca własna, aby skutecznie opanować materiał.

Grupy tworzone są w niezwykle staranny sposób w oparciu o kryterium wieku i poziom zaawansowania, który oceniany jest przez naszych lektorów na podstawie rozmowy z nauczycielem i testu kwalifikacyjnego.

Kompetencje językowe, nazywane inaczej poziomami biegłości językowej zostały opracowane przez lingwistów przy Radzie Europy i opisane w dokumencie o nazwie Common European Framework of Reference (CEFR) – Europejski System Opisu Kształcenia Językowego.

CEFR uznawany przez państwa Unii Europejskiej jako oficjalny wyznacznik kompetencji językowych to sześciostopniowy system oceny znajomości języka obcego, który wyraża się następującymi symbolami:

 • poziomy podstawowe

A1 – Elementary
A2 – Pre-Intermediate

 • poziomy samodzielności językowej

B1 – Intermediate
B2 – Upper Intermediate

 • poziomy biegłości językowej

C1 – Advanced
C2 – Proficiency

Sprawdź jaki poziom najtrafniej opisuje twoje umiejętności języka angielskiego oraz jaki certifikat językowy masz szansę zdobyć podchodząc do tzw. Cambridge Examination przeprowadzanego przez British Council.

Test kwalifikacyjny dość trafnie opisuje umiejętności języka angielskiego naszych słuchaczy i pozwala lektorowi dobrać dla nich odpowiednie materiały dydaktyczne.

Cena 60-minutowej lekcji:

 • za zajęcia indywidualne: 100 zł
 • w parach: 50 zł
 • w grupie max. 3-osobowej: 40 zł

Dla kursów indywidualnych jak i grupowych minimalnym okresem płatności jest zazwyczaj miesiąc. Opłata wynika z liczby lekcji, jakie odbyły się w danym okresie.

Opłaty należy regulować przelewem w terminie podanym na fakturze wysyłanej na adres mailowy płatnika.

Słuchacz ma prawo rezygnacji z kursu – w przypadku zajęć indywidualnych: w każdej chwili lub na koniec miesiąca, a jeśli chodzi o zajęcia w grupach tylko na koniec miesiąca. Należy tylko uregulować płatności  za okres, w którym uczestniczyło się w zajęciach.

Wszelkie odwołania lub przekładanie zajęć, zarówno przez ucznia jak i nauczyciela, muszą odbywać się co najmniej 24h przed zaplanowanym terminem lekcji. W innym razie pobrana zostanie od słuchacza opłata w wysokości 50% ceny lekcji.

Zajęcia, które zostały odwołane, można odrobić w innym terminie.

Dołącz do nas