Tłumaczenia

Wykonujemy nieprzysięgłe tłumaczenia pisemne i ustne z języka angielskiego na polski i z polskiego na angielski.

Cena za tłumaczenie obliczana jest według następujących kryteriów:

  • liczba słów / znaków w dokumencie źródłowym
  • zawiłość tekstu
  • termin wykonania.

Średnia cena za stronę A4 (około 2.000 znaków) wynosi około 80 zł brutto za tłumaczenie z języka angielskiego na polski oraz 80 zł za tłumaczenie z polskiego na angielski.