Polityka prywatności

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE określane popularnie jako ,,RODO”, które obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r. RODO reguluje zasady przetwarzania danych osobowych i obowiązuje w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Spełniając wynikający z przepisów RODO obowiązek informacyjny, M&M Centrum Szkoleniowe niniejszym informuje:

Kto jest Administratorem danych?
Administratorem danych osobowych naszych klientów jest M&M Centrum Szkoleniowe Monika Ostrowska z siedzibą w Płocku przy ul. Zdziarskiego 7, 09-407 Płock („M&M”, „Administrator” lub „my”). Kontakt z Administratorem jest możliwy pod numerem telefonu: +48 501-695-644 lub za pomocą poczty elektronicznej: mimip@wp.pl.

Jakie dane gromadzimy?
Gromadzone przez nas dane mogą obejmować imię i nazwisko, dane kontaktowe takie jak adres korespondencyjny i/lub zamieszkania, nr telefonu, NIP (w przypadku firm) oraz adres e-mail. Jednak w zależności od relacji użytkownika z M&M zakres gromadzonych danych może być szerszy.

W jaki sposób je gromadzimy?
Dane osobowe klientów gromadzimy na dwa sposoby:
1. Klient może przekazać nam swoje dane w kontakcie bezpośrednim, telefonicznie lub w postaci wiadomości tekstowej. Tak uzyskane dane wprowadzamy do bazy danych w programie komputerowym przygotowanym dla nas przez firmę komputerową QBS z siedzibą w Warszawie. 
W przypadku gromadzenia danych osobowych podawanych dobrowolnie, przed ich uzyskaniem poinformujemy użytkownika, że podanie takich danych jest dobrowolne oraz o konsekwencjach ich niepodania.
 2. Klient może przekazać nam swoje dane poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na naszej stronie internetowej lub kontakt z nami w formie e-maila. Do gromadzenia takich informacji wykorzystujemy pliki cookie oraz inne podobne technologie.
W ramach oddzielnego, automatycznego działania serwer sieciowy pobiera adres IP, typ przeglądarki oraz dane witryny, aplikacji lub wiadomości e-mail, z której użytkownik przeszedł do naszej witryny.

W jakim celu je gromadzimy?
Pani/Pana dane osobowe zostają przekazane nam dobrowolnie, przy czym ich zgromadzenie jest niezbędne do zawarcia z Panią/Panem umowy oraz jej wykonywania zgodnie z umową.
Informacje pobrane przez naszą stronę www służą także do celów biznesowo-marketingowych, a w tym ustalenia liczby wizyt w naszej witrynie, odnotowania, które części naszej witryny zostały odwiedzone, abyśmy mogli doskonalić treść i układ witryny oraz dokonać oceny skuteczności komunikacji za pośrednictwem wiadomości e-mail.

Jak długo je przetrzymujemy?
Pani/Pana dane osobowe przechowujemy przez okres obowiązywania zawartej z Panią/Panem umowy do momentu wyrejestrowania Pani/Pana konta z naszej komputerowej bazy danych lub do momentu złożenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Komu je przekazujemy?
W celu zapewnienia najwyższej jakości usług Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym dostawcom usług informatycznych oraz podmiotom, którzy opracowują lub utrzymują naszą stronę internetową, a także współpracują przy prowadzeniu akcji marketingowych oraz prowadzą naszą księgowość. Ponadto, możemy przekazać Pani/Pana dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

W jaki sposób zabezpieczamy dane osobowe?
Staramy się chronić bezpieczeństwo wszystkich danych osobowych poprzez wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Przykładowo, pod warunkiem, że użytkownik korzysta z przeglądarki obsługującej szyfrowanie HTTPS, dane dotyczące płatności są chronione przed nieautoryzowanym dostępem za pomocą bezpiecznego serwera. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych zlecamy podmiotom zewnętrznym, wymagamy od nich zapewnienia bezpieczeństwa danych użytkowników.

Jakie ma prawa osoba udostępniająca swe dane osobowe?
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia lub usunięcia jeśli ich przechowywanie przez nas nie jest już konieczne dla celów, w jakich zostały zgromadzone. Ponadto ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (od dnia 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w sytuacji gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa ochrony danych osobowych, w szczególności przepisy Rozporządzenia.